Yükseköğretim Kurulunca, Meslek Yüksekokulumuzun örgün eğitim programları için 185 kontenjan verildi.

 

Yükseköğretim Kurulunca, Meslek Yüksekokulumuzun örgün eğitim programları için 185 kontenjan verildi. 

YÖK'ten 2020-2021 Eğitime ve Öğretim yılı üniversite kontenjanlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Kontenjanlar, geçen yıl olduğu gibi Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun önerileri dikkate alınarak belirlendi. Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkanları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, programdaki öğretim üyesi/elemanı sayıları, doluluk oranı, bölgesel farklılıklar, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda, önlisans düzeyinde örgün öğretim programları için toplamda 362 bin 313 kontenjan belirlendi. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayınız.

Bu bağlamda, Meslek Yüksekokulumuzun örgün eğitim programları için okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere 185 kontenjan verildi. 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU – 2020-2021 ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Program Kodu

Program Adı

Öğrenim Süresi

Puan Türü

Genel Kontenjan

Okul Birincisi Kontenjanı

Özel Koşul ve Açıklamalar

2019-YKS BAŞARI SIRASI

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN

102050012

Arıcılık

2

TYT

15

1

22, 46

 

 

102050042

Bahçe Tarımı

2

TYT

15

1

46

 

 

102050051

Laborant ve Veteriner Sağlık

2

TYT

60

2

46, 789

960931

243,571

102070185

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)

2

TYT

50

2

2, 46

1132796

230,389

102090066

Süt ve Süt Teknolojileri

2

TYT

20

1

46, 789

1202067

225,451

102050093

Tarla Bitkileri

2

TYT

25

1

46

 

 

                                                                                                                

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI 

2. 2020-2021 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır.

22. Arı sokmasına karşı alerjisi olanlar eğitim süresince ve daha sonrasında sağlık problemleriyle karşılaşabilirler.

46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

789. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran "en yüksek yerleşme puanına sahip ilk 3 (Üç) öğrenciye üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum tarafından imzalanan Mesleki Eğitime Destek Protokolü kapsamında Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalmak şartı ile eğitim-öğretim yılı süresince 9'ar ay olmak üzere KYK yurt ücretleri ile 9 (Dokuz) aylık 450 (Dörtyüzelli) TL öğrenim bursu ödenecektir. İlgili burslar önlisans öğrencileri için 2 (İki), lisans öğrencileri için 5 (Beş) yıl sonunda kesilecektir. Burslar karşılıksızdır. Ayrıca burslu programdan 2.50 AGNO ile mezun olan tüm öğrencilere Şirket/Kurum tarafından iş garantisi verilir. Burslu programa yerleştirilenler yüksekokul bünyesinde program değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybederler öğrencilik haklarını kaybeden her hangi bir disiplinlik sucu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Öğrencinin bursunun devam edebilmesi için alttan dersinin olmaması ve dönem not ortalamasının 3.00 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bursu almaya hak kazanan öğrencinin gelir getiren başka bir işte çalışmıyor olmaması başka kaynaklardan burs (KYK'dan alınan öğrenim kredisi dışında) almıyor olması gerekmektedir.