Cilt & Sayılar / Volumes & Issues

Dergi, Kapak.jpg

Cilt / Volume 1, 2021

         Sayı / Issue 1  (Full)

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Apilarnil (Drone Larvae) Chemical Content, Bioactive Properties and Supporting Potential in Medical Treatment of Some Diseases in Terms of Human Health

Apilarnilin (Erkek Arı Larvası) Kimyasal İçeriği, Biyoaktif Özelliği ve İnsan Sağlığı Açısından Bazı Hastalıkların Tıbbi Tedavisinde Destekleyici Potansiyeli

Hakan İNCİ,  Mehmet İLKAYA, Ebubekir İZOL                                     

 

1-7

PDF

Possibilities of Using Propolis as a Preservative in the Food Industry

Propolisin Gıda Endüstrisinde Koruyucu Olarak Kullanılma İmkanları

Pınar COŞKUN                                                                                        

 

8-18

PDF

Nanotechnology Applications Used in the Food Industry, Safety of Nanofood and Nanoemulsion Technique

Gıda Sektöründe Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamaları, Nanogıdaların Güvenliği ve Nanoemülsiyon Tekniği

Kevser ALACA, Nur BAYRAK, Nursaç AKYOL, Ayhan BAŞTÜRK        

 

19-30

PDF

An Evaluation on Elateridae (Insecta: Coleoptera) Fauna of Eastern Anatolia Region

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Elateridae (Insecta: Coleoptera) Faunası Üzerinde Bir Değerlendirme

Nilay GÜLPERÇIN, Serdar TEZCAN                                                      

 

31-36

PDF

Variation of Some Quality Characteristics in Silage Corn According to Different Sowing Times

Silajlık Mısırda Bazı Kalite Özelliklerinin Farklı Ekim Zamanlarına Göre Değişimi

Erdal ÇAÇAN, Sibel İPEKEŞEN                                                                  

36-45

PDF