Cilt & Sayılar / Volumes & Issues

Cilt / Volume 2(1), 2022

     İçindekiler / Contents

Dietary Supplementation of Ruminant Animals By Agro-Pastoralists in Semi-arid, Nigeria 

Nijerya'nın Yarı Kurak Bölgelerinde Ruminant Hayvanlarda Diyet Takviyesi Mohammed, H.B.,  Ibrahim ELIMAM,  Muhammad, I.R., Baba, M., Ghude, M.I.

1-7

PDF

 

Effects of Some Priming Applications on Quality Parameters of Melon (Cucumis melo L.) Seeds Under KNO3 Stress

Bazı Priming Uygulamalarının KNO3 Stresi Altındaki Kavun (Cucumis melo L.) Tohumlarının Kalite Parametrelerine Etkileri 

Çağlar KAYA, Tolga SARIYER, Esra ŞAHİN

8-14

PDF

 

Essential Oil Composition of Salvia syriaca L.

Salvia syriaca L., Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu

Azize DEMİRPOLAT 

15-19

PDF

Milk Yield, Milk Composition and Reproductive Performance of Baggara Caws as Effected by Parity Under The Traditional System, Sudan

Sudan’da Geleneksel Koşullarda Baggara İneklerinin Pariteden Etkilenen Süt Verimi, Süt Bileşimi ve Üreme Performansı

Huda, H.A. BASHIR, Bushara, I., Ibrahim ELIMAM

20-30

PDF

 

A Review on the Botanical and Phytochemical Properties of Some Species Belonging to Sorbus sp.

Sorbus sp. Cinsine Ait Bazı Türlerin Botanik ve Fitokimyasal Özellikleri Üzerine Bir Derleme

Merve MACİT, Mihriban AHISKALI, Nusret ÖZBAY

31-37

PDF

 

Production and Some Bioactive Properties of Royal Jelly- A Review

Arı Sütü Üretimi ve Bazı Biyoaktif Özellikleri - Derleme

Büşra BELTEKİN, Nurullah DEMİR       

38-46

PDF

Prof. Dr. Ergun Bozkurt’un Ardından (editöre mektup)

Cezmi ÖNCÜER

47-48

PDF

 

Cilt / Volume 1(1), 2021  

     İçindekiler / Contents

Apilarnil (Drone Larvae) Chemical Content, Bioactive Properties and Supporting Potential in Medical Treatment of Some Diseases in Terms of Human Health

Apilarnilin (Erkek Arı Larvası) Kimyasal İçeriği, Biyoaktif Özelliği ve İnsan Sağlığı Açısından Bazı Hastalıkların Tıbbi Tedavisinde Destekleyici Potansiyeli

Hakan İNCİ,  Mehmet İLKAYA, Ebubekir İZOL                                     

1-7

PDF

Possibilities of Using Propolis as a Preservative in the Food Industry

Propolisin Gıda Endüstrisinde Koruyucu Olarak Kullanılma İmkanları

Pınar COŞKUN                                                                                        

8-18

PDF

Nanotechnology Applications Used in the Food Industry, Safety of Nanofood and Nanoemulsion Technique

Gıda Sektöründe Kullanılan Nanoteknoloji Uygulamaları, Nanogıdaların Güvenliği ve Nanoemülsiyon Tekniği

Kevser ALACA, Nur BAYRAK, Nursaç AKYOL, Ayhan BAŞTÜRK        

19-30

PDF

An Evaluation on Elateridae (Insecta: Coleoptera) Fauna of Eastern Anatolia Region

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Elateridae (Insecta: Coleoptera) Faunası Üzerinde Bir Değerlendirme

Nilay GÜLPERÇIN, Serdar TEZCAN                                                      

31-36

PDF

Variation of Some Quality Characteristics in Silage Corn According to Different Sowing Times

Silajlık Mısırda Bazı Kalite Özelliklerinin Farklı Ekim Zamanlarına Göre Değişimi

Erdal ÇAÇAN, Sibel İPEKEŞEN                                                                  

36-45

PDF