Dergi Hakkında / About the Journal

Dergi Hakkında

Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi (IJFAA), dünyanın her yerinden gıda, tarım ve hayvan bilimlerinin tüm yönleriyle ilgili orijinal araştırma çalışmalarının, derlemelerinin ve görüşlerinin çevrimiçi yayınını sağlayan açık erişimli çevrimiçi bir uluslararası dergidir. Dergi, altı ayda bir (yılda iki kez) Mart ve Eylül aylarının sonunda yayımlanır. Derginin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri alanlarındaki çeşitli yeni bulgu ve gelişmeleri hızlı bir şekilde yayınlamaları, paylaşmaları ve tartışmaları için tüm dünyadaki araştırmacı ve akademisyenlere bir platform sağlamaktır. Dergi, Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

 

About the Journal

International Journal of Food, Agriculture and Animal Sciences (IJFAA) is an open access online international journal that provides online publication of original research work, review and views in all aspects of Food, Agriculture and Animal Sciences from all over the world. The Journal is published semi-annually (twice a year) by the end of March and September. The aim of the Journal is to provide a platform for the researchers and academicians throughout the world to speedily publish, share and discuss various new findings and developments in the areas of Food, Agriculture and Animal Sciences. The journal accepts manuscripts written in Turkish and English.