Makale Gönder / Submit Paper

Sayın yazar,

MS Word formatında, derginin yazım kurallarına göre hazırladığınız makalenizi ijfaa@bingol.edu.tr e-mail adresine gönderebilirsiniz.

Dergiye gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ve başka bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmamalıdır.

Her yazar mutlaka ORCID bilgisini makale içerisinde vermelidir. Daha önce ORCID almayan veya ORCID bilgisini hatırlamayan yazarlar https://orcid.org/signin linkinden ORCID bilgisine erişebilirler.

Dergimizde makaleler elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Yazarlar, “Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için Etik Kurul Raporu'nu da göndermelidirler.

Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarına aittir.

Dear author,

Submit your article in MS Word format, prepared according to the journal's writing rules. The corresponding author must submit the manuscript electronically to ijfaa@bingol.edu.tr                

Manuscripts submitted to the journal should neither be published previously nor be under consideration for publication in another journal. 

Each author must provide ORCID information in the article. Authors who have not previously received ORCID or do not remember ORCID information can access ORCID information at https://orcid.org/signin.

Articles in our journal are published online.

Ethics Committee Approval file must also be send if ethical approval is required for the study

The opinions expressed in the articles do not reflect the views of the journal. The author accepts full responsibility for the article.