Yayın Kurulu / Editorial Board

Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi (IJFAA)

e-ISSN: 2791-8807

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

İmtiyaz Sahibi / Journal Owner (Publisher)

Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Adına

Meslek Yüksekokul Müdürü

Assoc. Prof. Dr. Nusret ÖZBAY

 

Baş Editör / Editor in Chief

Assoc. Prof. Dr. Nusret ÖZBAY

 

Editör Yardımcıları / Assistant Editors

Assoc. Prof. Dr. Erdal ÇAÇAN

Asst. Prof. Dr. Alper POLAT

Lect. Ahmet Hakan ÜRÜŞAN

 

Teknik Editörler / Technical Editors

Assoc. Prof. Dr.  Muammer KIRICI

Asst. Prof. Dr. Nurullah DEMİR

 

Redaktörler / Redactors

Lect. Kevser ALACA

Lect. Büşra KAYANTAŞ

Lect. Merve MACİT

Lect. Nur BAYRAK

Lect. Şener BALAT

 

Sekretarya / Secretariat

Lect. Mihriban AHISKALI

Lect. Nursaç AKYOL

 

İngilizce Editörü / English Language Editor

Lect. Volkan NOM

 

ALAN EDİTÖRLERİ / SECTİON EDİTORS

 

Bahçe Bitkileri / Horticulture

Prof. Dr. Rafet ASLANTAŞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ, Atatürk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Nusret ÖZBAY, Bingöl Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Abdullah OSMANOĞLU, Bingöl Üniversitesi

 

Bitki Koruma / Plant Protection

Prof. Dr. Levent EFİL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr.  Fatih DADAŞOĞLU, Atatürk Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Alper POLAT, Bingöl Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜ, Bingöl Üniversitesi

 

Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji / Biotechnology, Molecular Biology

Prof. Dr. Nevzat ESİM, Bingöl Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Serkan ÖRTÜCÜ, Erzurum Teknik Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Sadettin ÇELİK, Bingöl Üniversitesi

 

Biyometri ve İstatistik / Biometrics and Statistics

Assoc. Prof. Dr. Şenol ÇELİK, Bingöl Üniversitesi

 

Gıda Bilimleri / Food Sciences

Prof. Dr. Güzin KABAN, Atatürk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Ibrahim Omer Elamin Elimam, University of East Kordofan, Sudan

Assoc. Prof. Dr. Arzu KAVAZ, Atatürk Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Nurullah DEMİR, Bingöl Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Hakiye ASLAN, Bingöl Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR, Bingöl Üniversitesi

 

Orman Bilimleri / Forest Sciences

Prof. Dr. Alaaddin YÜKSEL, Bingöl Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Turgay DİNDAROĞLU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture

Assoc. Prof. Dr. Rıdvan POLAT, Bingöl Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Aslıhan ESRİNGÜ, Atatürk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Elif Akpınar KÜLEKÇİ, Atatürk Üniversitesi

 

Su Ürünleri / Fisheries

Prof. Dr. Gonca ALAK, Atatürk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Muammer KIRICI, Bingöl Üniversitesi

 

Tarım Makinaları / Agricultural Machinery

Assoc. Prof. Dr. Cihat YILDIZ, Atatürk Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Zeynep DUMANOĞLU, Bingöl Üniversitesi

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama / Agricultural Structures and Irrigation

Prof. Dr. Üstün ŞAHİN, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahattin KAYA, Bingöl Üniversitesi

 

Tarım Ekonomisi / Agricultural Economics

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Semih UZUNDUMLU, Atatürk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Nuray DEMİR, Atatürk Üniversitesi

 

Tarla Bitkileri / Field Crops

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN, Bingöl Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK, Atatürk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. İmren KUTLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Aydın ALP, Dicle Üniversitesi

Temel Bilimler / Basic Sciences

Assoc. Prof. Dr. Ferdi AKMAN, Bingöl Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Feride AKMAN, Bingöl Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Sinan BAYINDIR, Bingöl Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. M. Kadir ERDOĞAN, Bingöl Üniversitesi

 

Bitki Besleme ve Toprak Bilimi / Plant Nutrition and Soil Science

Prof. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN, Bingöl Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar BİLEN, Atatürk Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Yasin DEMİR, Bingöl Üniversitesi

 

Veterinerlik / Veterinary Medicine

Prof. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU, Bingöl Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Nuri AÇIK, Bingöl Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Cengiz HAN, Fırat Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Abdullah GAZİOĞLU, Bingöl Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Mümin Gökhan ŞENOCAK, Atatürk Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Harun Kaya KESİK, Bingöl Üniversitesi

 

Zootekni / Animal Sciences

Prof. Dr. Rıdvan KOÇYİĞİT, Atatürk Üniversitesi

 Assoc. Prof. Dr. Sinan KOPUZLU, Atatürk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Hakan İNCİ, Bingöl Üniversitesi