Yazım Kuralları / Formatting Guide

Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi (IJFAA)

Örnek Makale Taslağı için TIKLAYINIZ 

-Eserler A4 sayfa boyutu kullanılarak kenar boşlukları; üst 3.00 cm ve alt 2.75 cm, sol ve sağ 1.75 cm, cilt payı yeri sol, cilt payı 0 cm, üst bilgi 1.75 cm ve alt bilgi kenardan uzaklık 1.5 cm olarak, anahat ilk, tek, çift sayfalarda farklı olacak şekilde ayarlanmalıdır.

-Eserin tamamında Arial yazı karakteri kullanılmalıdır.

-Eserin tamamında paragraf ayarları, aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk, satır aralığı ise “en az” değeri 13 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

-Sayfa numaraları altta tek sayfada sağa, çift sayfada sola dayalı 11 punto Arial yazılmalıdır.

-Eserlerin ilk sayfalarında üst sağda yer alan yıl, cilt, sayı ve sayfa numaraları ile ISSN numaraları üst bilgi şeklinde 8 punto sağa yaslı yazılmış olmalıdır.

-Her makalenin ikinci sayfasından itibaren, çift sayfaların üstünde sola yaslı olarak orijinal makale başlığı, tek sayfaların üstünde ise sağa yaslı olarak yazar isimleri, üst bilgi şeklinde 8 punto normal tüm satır altı çizgili olarak girilmelidir.

-Eserin İngilizce başlığı 13 punto (koyu) ortalı olarak yazılmalıdır.

-Eserin Türkçe başlığı 13 punto (koyu) ortalı olarak yazılmalıdır.

-Eserin başlıkları ikinci kelimeden itibaren ilk harfleri küçük olarak yazılmalıdır.

-Varsa çalışmaya ait tez, proje vs. bilgileri dip not şeklinde numaralandırılmalıdır.

-Yazar isimleri Adı SOYADI1* Adı SOYADI2 şeklinde aralarında virgül olmadan 12 punto (koyu) ortalı olarak yazılmalı ve dip not şeklinde (üst sekmelerden: başvurular altında/dipnot ekle) numaralandırılmalıdır.

-Dipnotta yazar açık ve tam adresleri, Sorumlu yazar e-posta bilgisi ile Orcid Id numaraları girilmelidir.

-Tüm yazarların yanında numara olmalı ve her bir numara için dipnotta kurum bilgileri yer almalıdır.

-Sorumlu yazar soyadı üzerine numaradan sonra yıldız işareti yazılarak belirtilmelidir.

-Abstract ve Öz bölüm başlığı “Arial” 11 punto koyu, sola dayalı ve paragraf başında girinti olmamalı, metin 9 punto olmalıdır.

-Abstract ve Öz bölümünün her biri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır.

-Makale Bilgileri, Anahtar sözcükler (Keywords) ve Atıf (Citation)  başlık ve metin 8 punto, (başlık kalın), sola yaslı, anahtar sözcükler (keywords) en fazla 5 adet kelime ve normal olarak girilmelidir.

-Abstract, Öz, Key words ve Anahtar sözcükler ilk sayfaya sığacak şekilde olmalıdır.

-İlk sayfa altındaki dipnotta varsa çalışmaya ait tez, proje, sadece özeti sunulmuş bildiri bilgileri ikinci kelimeden itibaren ilk harfleri küçük olarak girilmelidir.

-Tüm dipnotlar 8 punto normal sola yaslı girilmeli ve sonda nokta olmamalıdır.

-Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Sonuçları ve Tartışma gibi bölüm başlıkları 12 punto, kalın, ilk satır 1 cm girintili iki yana yaslı girilmiş olmalıdır.

-Alt bölüm başlıkları 10 punto, kalın, ilk satır 1 cm girintili iki yana yaslı girilmelidir.

-Tüm metinler 10 punto, normal, ilk satır 1 cm girintili (Abstract ve Öz hariç) iki yana yaslı girilmiş olmalıdır.

-Şekil alt yazıları 8 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, satır aralığı tek, iki yana yaslı girilmelidir. (Sonda mutlaka nokta olmalıdır) Şekil içindeki metinler 8 punto normal girilmiş olmalıdır.

-Şekiller Word dosyası içine “resim” olarak yapıştırılmalıdır. Şayet birden fazla resim kullanılacak ve bunlara a,b,c… gibi harflendirme yapılacaksa bu resimler önce bir Power Point (PP) dosyasında yanyana (alt alta) konmalı ve harflendirme yapılmalıdır. Daha sonra tümü seçilip gruplandırma yapıldıktan sonra Word dosyası içine “resim” olarak yapıştırılmalıdır. Resimin büyük ya da küçük gelmesi durumunda değişiklik PP dosyası içinde yapılarak Word dosyasına taşınmalıdır.

-Çizelge üst yazıları 8 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, satır aralığı tek, iki yana yaslı girilmelidir. (Sonda nokta yok) Çizelge içindeki metinler 8 punto normal sola yaslı, rakamlar ise sağa yaslı, normal girilmelidir. Gerektiğinde iç başlıklar ortalı olarak verilebilir.

-Çizelge içindeki ondalık rakam düzeyi her sütun içinde aynı hizada olmalıdır.

-Çizelgelerde dikine çizgiler kullanılmamalıdır.

-Tekrarları önlemek için, veriler okuyucu tarafından en iyi biçimde anlaşılacak şekilde sadece çizelge ya da sadece şekil olarak (ikisi birden olmaz) sunulmuş olmalıdır.

Bilimsel İsimler

 • Taksonların güncel isimleri, author, yıl, takım ve familya gibi bilgiler için www.faunaeur.org adresinden yararlanılmalıdır.
 • Bilimsel isimler, yazı karakteri gereği koyu punto ile yazılmış başlık veya alt başlıklarda koyu ve italik, normal metin içinde ise koyu değil ve sadece italik olarak yazılmalıdır.
 • Bilimsel isimler, eser başlığı, summary, özet, metin içinde ilk geçtikleri yerlerde ve alt başlıklarda; Cins tür, Author (Takım: Familya) şeklinde tam olarak yazılmalıdır.
 • Bilimsel isimler, konu içerisinde tekrar geçtiğinde, cins ismi kısaltılarak yazılmalı; ancak, paragraf ve cümle tür adı ile başlıyor ise ya da çizelge üst, şekil alt yazılarında Cins ve tür adı şeklinde kısaltılmadan (Author, Takım, Familya olmadan) yazılmalıdır.
 • Sistematik ve taksonomik araştırma sonuçlarını içeren eserlerde İncelenen materyal verilirken: Alfabetik sırada önce il (koyu punto yazılmamalıdır) sonra yine alfabetik sırada ilçeler, yükseklik veya koordinatlar, tarih ve cinsiyete göre birey sayıları olacak şekilde yazılmalıdır.

Yararlanılan Kaynaklar

Kaynaklar eser içinde ve cümle sonunda parantez içinde verilecekse (Soyadı, Yıl) şeklinde, önce en eski kaynak, aynı yıl olanlar alfabetik sıralı olacak şekilde, ikisi arasına “;” eklenerek yazılmalıdır.

Kaynaklar metin başında veya içinde verilecekse yazar soyadından sonra yıl parantez içinde “Soyadı (Yıl)” şeklinde yazılmalıdır.

 • Tek yazarda Soyadı, Yıl.
 • İki yazarda Soyadı & Soyadı, Yıl.
 • Çok yazarlı yayınlarda Soyadı1 et al., Yıl.
 • İsimsizlerde Anonymous, Yıl.
 • Kurumlar (EPA, FAO vd.) Büyük Harflerle Kurum Adı, Yıl.

“Yararlanılan Kaynaklar” bölüm başlığı 12 pt, kalın, 1 cm girintili, metin 9 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı olmalıdır.

“Yararlanılan Kaynaklar” alfabetik sıraya göre hazırlanmalı ve sonuna “.” konulmalıdır.

 • Tek yazar için Soyadı, A., Yıl.
 • İki yazar için Soyadı, A1. & A2. Soyadı, Yıl.
 • Çok yazarlı yayınlarda Soyadı1, A1., A2. Soyadı2, A3. Soyadı3 & A4. Soyadı4, Yıl.

Kitap için:

-Yazarlar, Yıl. Kitabın Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Kurumu ve Basım Yerinin İli, Toplam sayfa sayısı s/pp.

Editörlü kitapta kitabın bir bölümü için:

-Yazarlar, Yıl. “Kitabın İçinde Yer Alan Bölümün Adı, (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük), sayfa aralığı”. In: Kitabın Adı (Ed. Yazarlar). Kurumu ve Basım Yerinin İli, Toplam sayfa sayısı s/pp.

Dergilerdeki makale için:

-Yazarlar, Yıl. Makalenin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı (koyu değil), Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.

Bildiri kitabında yer alan bildiri için:

-Yazarlar, Yıl. “Bildirinin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük), sayfa aralığı”. Kongre/Sempozyum Adı (Tarihi, Toplantı Yeri) Bildirileri, (varsa) Yayınlayan Kurum, toplam sayfa sayısı s/pp.

Tez için:

-Yazarlar, Yıl. Tezin Adı (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Tez Çalışmasının Gerçekleştirildiği Kurumun Adı, (Basılmamış) Yüksek Lisans/Doktora Tezi, İl, Sayfa sayısı s.

Elektronik kaynak için:

-Yazarlar, Yıl. Çalışmanın adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük). (Web sayfası: http://www......), (Erişim tarihi: Ay Yıl).

Veri tabanından taranan bilgi için:

-Yazarlar, Yıl. Çalışmanın adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı (koyu değil), Cilt (Sayı): Sayfa aralığı. Abstracted in ……. Abstracts, Yıl: Abstrakt No: .