Dr. Öğr. Üyesi Kadroları İşlem Süreci ve Deneme Dersi Sonuçları

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MYO DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İŞLEM SÜRECİ VE DENEME DERSİ SONUÇLARI

(KADRO İLAN TARİHİ: 02.12.2021)

Başvuran Aday

Başvurulan Program ve İlan No:

Birim Alt Komisyonu* Raporu

Birim Üst Komisyonu**  Raporu

Deneme Dersi Başarı Durumu

İşlem Süreci ***

İnan DURSUN

Arıcılık Programı

(İlan No: 21070)

Başvuru Şartları Sağlıyor

Başvuru Şartları Sağlıyor

Başarılı

Devam ediyor

Yekbun ALP

Organik Tarım Programı

(İlan No: 21071)

Başvuru Şartları Sağlıyor

Başvuru Şartları Sağlıyor

Başarılı

Devam ediyor

Aygül KARACA

Organik Tarım Programı

(İlan No: 21071)

Başvuru Şartları Sağlıyor

Başvuru Şartları Sağlıyor

Başarılı

Devam ediyor

*  GTHMYO Öğretim Üyeliğine Atama ve Değerlendirme Alt Komisyonu

** Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini Değerlendirme Üst Komisyonu

*** İşlem süreci devam eden adayların dosyaları incelenmek üzere üç kişiden oluşan bilim jürisine gönderilecek.

NOT: Bu Duyuru İlan Niteliğinde Olup, Adaylara Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.