Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi Makale Çağrısı

Bingöl Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yayımlanan “Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi”, dünyanın her yerinden gıda, tarım ve hayvan bilimlerinin tüm yönleriyle ilgili orijinal araştırma çalışmalarının, derlemelerinin ve görüşlerinin yayımlandığı açık erişimli çevrimiçi uluslararası hakemli dergidir. Dergi altı ayda bir (yılda iki kez) Mart ve Eylül aylarının sonunda yayımlanmakta olup, Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

Derginin 2023 Mart sayısı için makale kabulüne devam edilmekte olup, dergiye çalışmalarını göndermek isteyen araştırmacılar https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijfaa adresinden dergimize ulaşabilir ve makalelerini sistem üzerinden gönderebilirler.