İÇ KONTROL VE DOKÜMANLAR

Organizasyon Şeması

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Komisyonlar

BİRİM FAALİYET RAPORU 

2021 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Raporu

GÖREV TANIMLARI

Müdür Görev Tanımı

Yüksekokul Kurulu Görev Tanımı

Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Müdür Sekreteri

Öğrenci İşleri Görev Tanımı

Kişisel İşler Görev Tanımı

Mali İşler Görev Tanımı

Ayniyat ve Satın Alma Görev Tanımı

Yazı İşleri Görev Tanımı

MYO İş Akış Süreci

FORMLAR

Akademik-İdari Birim Arşiv Kayıt ve Takip Formu

Dosya Klasör Devir Teslim Envanteri Formu

Tedarikçi Değerlendirme Formu

Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu

 KİŞİSEL BİLGİ FORMLARI

Aile Durumu Bildirimi
Akademik - İdari Personel Disiplin Soruşturma Rehberi
Bireysel Akademik Faaliyet Raporu
Bölüm Akademik Faaliyet Raporu
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi
Görevlendirme Formu (7 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (15 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (Gündelikli veya 15 Günden Fazla)
Jüri Üyesi Ücret Talep Formu
Mal Bildirimi Formu
Öğrenci Disiplin Soruşturması Rehberi
Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Talep ve Bilgi Formu
Öğretim Üyeliği İçin Atanma-Görev Bilgi Formu Uzatma Formu
Öğretim Üyeliğine İlk Defa Atanacak Adayların Denemei Tutanağı
Kişisel Bilgi Formu
Akademik Personel Göreve Başlama Formu
Saatlik İzin Formu
Sınav Programı Çizelgesi Formu
Sınavlar İçin Onay Değil Dilekçesi
Yolluklu-Yevmiyeli Görev Talebi Dilekçesi
Ek Ders Ücret Formu


 KANUN- YÖNETMELİK- YÖNERGELER